Social media

Zoeken

Annet ten Brug
Onderzoeker & Consultant
  • 06-23 415 810
Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden

Annet ten Brug

Ervaring

Annet is onderwijskundige (MSc.) en orthopedagoog (dr.). Ze is gepromoveerd op een voorleesmethode voor personen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Na haar promotie heeft Annet als docent en onderzoeker gewerkt bij diverse onderwijsinstellingen. Ze heeft onder andere ervaring met onderzoeken op het gebied van cliënttevredenheid, doelgroepinventarisaties, impact van kinderen met een beperking op het gezinsleven, gedragsproblematiek en interactie op sociale media.

Opleiding

Master Onderwijskunde: onderwijsbeleid en -organisatie (RuG). Promotie Orthopedagogiek: ondersteunen van personen met beperkingen (RuG).

Columns

Inclusie, waar begin je? 

Profiel

Annet is goed in het analyseren van data en heeft ervaring met verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Zij is gespecialiseerd in zorg, cultuur en onderwijs en zal zich bij Partoer met name bezighouden met projecten rondom zorginstellingen, LF2018 en laaggeletterdheid.

Grootste drijfveer

,,Ik houd ervan om verbindingen te zoeken, verbanden te leggen en samenwerkingen te initiëren. Ik ben ervan overtuigd dat je samen veel problemen te lijf kunt gaan. Als je de kansen maar grijpt.’’