Social media

Zoeken

Onderzoek

Wie zijn mijn inwoners, bewoners, cliënten of leerlingen? Wat houdt ze bezig en hoe ervaren ze mijn beleid? Sluit het oorspronkelijke plan aan op wat er in de praktijk gebeurt? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen heeft u inzicht nodig. Onze onderzoekers verzamelen, analyseren en interpreteren onderzoeksgegevens en helpen u dit inzicht te krijgen. Wij bieden onze klanten betrouwbaar en gedegen onderzoek en zijn creatief in het vinden van vernieuwende onderzoeksoplossingen.

Als Fries onderzoeksbureau zijn wij sterk verbonden met Fryslân. Wij weten wat er speelt en wat werkt, we kennen de mensen, begrijpen de cultuur en spreken de taal van alle betrokkenen. Die betrokkenheid leidt tot mooie resultaten. Wij weten als geen ander voor u de juiste informatie boven water te krijgen. 

Cijfers op nationaal, provinciaal, regionaal of lokaal niveau: wij rangschikken ze voor u en presenteren ze op een manier die voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk is.

Wij monitoren ingezet beleid voor u. Monitoring versterkt de transparantie en maakt kosten en effecten inzichtelijk.

Wilt u weten hoe een buurt, wijk of dorp de eigen leefbaarheid ervaart? Onze buurtmeter geeft snel en eenvoudig inzicht.

Wat vinden de inwoners van uw gemeente? Partoer kan een lokaal burgerpanel voor uw gemeente opzetten.  

Wij helpen gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren op het gebied van Wmo, Jeugdwet en gebiedsteams.

Wilt u uw beleid of door u ingezette werkwijzen en projecten evalueren? Dan kunnen wij een evaluatieonderzoek voor u uitvoeren. 

Prognoses en scenario’s kunnen van belang zijn bij keuzes die te maken hebben met krimp, schaarste, maar ook bij herindelingen. Wij analyseren trends in uw gemeente,...