Social media

Zoeken

Monitoring

Wij monitoren ingezet beleid voor u. Meestal gaat hier een startmeting aan vooraf, een zogenaamde nulmeting. Deze wordt dan in een vast patroon herhaald met vervolgmetingen. Dit onderzoek kan erg nuttig zijn bij het volgen van beleid. Zijn de verwachtingen die u had van bepaald beleid ook uitgekomen? Als dat niet het geval is, wat zijn daarvan dan de redenen? Waar en hoe kunt u bijstellen en bijsturen om uw doelen wel te behalen? Monitoring versterkt de transparantie en maakt kosten en effecten inzichtelijk.

​Portfolio