Social media

Zoeken

Lia Bakker
Consultant
  • 06-12 410 368
Er zijn voor elkaar. Betrokkenheid komt dan vanzelf! 

Lia Bakker

Ervaring

Lia is begonnen als verpleegkundige maar is vrij snel daarna actief geworden in het management op het gebied van Zorg en Welzijn. Zo was zij leidinggevende in de thuiszorg en bij de Hospice in Leeuwarden. Verder heeft ze in de gemeente Menaldum en in Leeuwarderadeel geholpen om de gebiedsteams op te zetten.

Opleiding

Verpleegkunde en Managementopleiding

 

 

Profiel

Lia werkt dit jaar als tijdelijk medewerker van Partoer aan het project ‘Verbinden huisartsen en gebiedsteams Noordwest Friesland’, dat wij uitvoeren in opdracht van de provincie Fryslân. In dit project gaat Lia aan de slag om de samenwerking tussen gebiedsteams en huisartsen in de Noordwesthoek  te bevorderen. De zorg en de gemeente zijn twee heel verschillende werelden. Lia ondersteunt bij het bouwen van een brug tussen de verschillende partijen.

Grootste Drijfveer

De mens. Ik redeneer altijd vanuit de mens. Waar heeft hij of zij baat bij? In mijn werk probeer ik de verbinding te zoeken en inzicht te geven. Het motto van Partoer past dan ook precies bij mij: de mens als maat!