Social media

Zoeken

Anneke Koster
Consultant
  • 06- 28 441 100
Grijp elke kans om je visie en wensen onder de aandacht te brengen: helder voor de bestuurders, beter voor je dorp of je wijk!

Anneke Koster

Ervaring

Van 2000-2010 zat Anneke Koster namens de dorpsbelangen in het Gebiedsplatform Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân, een project van de provincie Fryslân dat nu is opgegaan in het Iepen Mienskipsfûns. In die periode heeft zij het leefbaarheidsonderzoek ‘Vitale Dorpen’ onder alle dorp- stads- en wijkbelangen in vijf voormalige gemeenten  in Zuidwest Fryslân grotendeels uitgevoerd. Ook deed ze de Evaluatie van tien jaar Plattelânsprojekten, een opdracht van de provincie Fryslân. Verder heeft Anneke twee jaar voor de Statenfractie van de provincie Fryslân gewerkt en momenteel is ze raadslid in de gemeente Súdwest Fryslân.

Opleiding

Anneke heeft een toeristische opleiding gedaan op HBO-niveau. Ze heeft 25 jaar in de toeristische sector gewerkt. Daarna heeft zij meerdere bestuursfuncties gehad en zich vooral gespecialiseerd in het onderwerp ‘leefbaarheid in dorpen’.

 

Profiel

Anneke Koster gaat voor Partoer dorpen enthousiast maken voor de Buurtmeter. Zij gaat inventariseren welke dorpen in Súdwest Fryslân en Littenseradiel de Buurtmeterscan willen doen, vervolgens neemt Anneke de Buurtmeter in de dorpen af. De gemeente Súdwest Fryslân en woningcorporatie Elkien willen de uitkomsten van de Buurtmeter graag meenemen in hun beleid.

Grootste Drijfveer

,,De leefbaarheid in kleine kernen ligt mij aan het hart. Ik heb interesse in de samenleving en dan met name alle ontwikkelingen op het platteland. En dat zijn er nogal wat, want als gevolg van de vergrijzing zijn er zoveel veranderingen in de maatschappij. Verder houd ik ervan om met mensen om te gaan en verbindingen te leggen. Daarom is dit werk dat ik voor de Buurtmeter mag doen mij op het lijf geschreven. Ik hoop dat zoveel mogelijk dorpen mee willen werken aan de Buurtmeterscan. Dit is voor hun hét moment om aan te geven waar zij behoefte aan hebben in hun dorp!’’