Social media

Zoeken

Cliëntervaringsonderzoek

Er is nogal wat veranderd op het gebied van zorg. Hoe ervaren cliënten de nieuwe werkwijze? Inwoners van gemeenten zijn de ervaringsdeskundigen. Zij kunnen vertellen wat er goed gaat en wat beter kan. Cliëntervaringsonderzoek geeft hier zicht op en biedt informatie die gemeenten goed kunnen gebruiken om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Wij helpen gemeenten een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren op het gebied van Wmo en Jeugdwet. Ook kunnen gemeenten ons inschakelen voor een cliëntervaringsonderzoek omtrent gebiedsteams. 

Voor de clientervaringsonderzoeken passen wij de modelvragenlijst toe of maken wij een vragenlijst op maat. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het interviewen van cliënten voor het verhaal achter de cijfers. Zodat u uw informatie kunt spiegelen aan individuen of groepen. En u nog meer inzicht krijgt, vooral ook over hoe inwoners dingen willen veranderen of wat ze concreet nodig hebben.

Portfolio